طراحی خارجی

6 نکته ضروری در مورد بازسازی و طراحی نمای ساختمان

6 نکته ضروری در مورد بازسازی و طراحی نمای ساختمان

28 سپتامبر 2020

طراحی نمای ساختمان و بازسازی آن یکی از مراحل مهم در ساخت بنا، شهرسازی و معماری است.
1.مزیت استفاده از روکش برای طراحی نما،
2.استفاده از متریال مناسب برای طراحی نما،
3.ساخت و طراحی فضای ورودی،
4.تعویض پنجره ها،
5.ترندهای رنگ بندی در نمای ساختمان در سال 2020،
6.عایق بندی و ایزوگام،
از جمله مباحث مطرح شده در این مقاله هستند.